Juridische kennisgevingen

1. WAAROM DIT PRIVACYBELEID?

De bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake, namelijk de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ("Privacywet") en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("Verordening").

Wij willen u graag informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw rechten in dit verband. Door gebruik te maken van onze site stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit document.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in ons Privacybeleid. Wij raden u daarom aan dit document regelmatig te raadplegen.



2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING



Technicool SCS is verantwoordelijk voor de site.

Contactgegevens:

Naam: Marc Pszczola

Adres: Charleroistraat 25/505

Telefoonnummer: 0483 00 21 44

E-mail: info@techni-cool.be



3. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD?



Wij verzamelen en verwerken sommige of al uw persoonsgegevens zoals hieronder vermeld:

Informatie die u aan ons verstrekt:

Identificatiegegevens met betrekking tot het invullen van het contactformulier en gegevens met betrekking tot uw vraag, verzoek om informatie, offerte of bestelling. We kunnen ook uw contactgegevens, adres en bankgegevens verwerken om een betaling te verwerken als onderdeel van een contractuele zakelijke relatie met een leverancier van producten en/of diensten. We kunnen ook uw persoonsgegevens met betrekking tot uw professionele ervaring en achtergrond verwerken als u solliciteert naar een baan.

Enquêtes en getuigenissen:

We kunnen u vragen een tevredenheidsonderzoek in te vullen met betrekking tot het gebruik van onze diensten, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren of een getuigenis over uw tevredenheid kunnen delen.

Communicatie:

In het geval dat je contact opneemt met onze teams via e-mail, post of telefoon, kunnen we een dossier bijhouden van de uitwisselingen om de opvolging van de communicatie te vergemakkelijken.

Gebruik van onze site:

Bij het gebruik van onze site kan de via cookies verzamelde informatie, voor statistische doeleinden, bestaan uit: uw IP-adres, uw geografische locatie, de tijdstippen en data waarop de pagina's werden geraadpleegd, de geraadpleegde pagina's, etc. Wij raden u aan uw cookies te activeren. Wij raden u aan uw cookies te activeren voor een optimale ervaring. U kunt ze echter desgewenst deactiveren via de instellingen van uw browser. Raadpleeg voor meer informatie ons Cookiebeleid.



4. VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?



Wij verzamelen uw persoonsgegevens uitsluitend om u een optimale, gepersonaliseerde en veilige gebruikservaring van de site te bieden. De verwerking van uw persoonsgegevens is daarom essentieel voor de goede werking van de site en de levering van onze diensten.

Volgens de wetgeving van de Europese Unie hebben al deze doeleinden een rechtsgrondslag die de rechtmatigheid van het gebruik van uw gegevens rechtvaardigt. Hieronder vindt u een lijst met de belangrijkste rechtsgrondslagen waarop wij ons baseren:

Toestemming: U heeft toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens door middel van een toestemmingsformulier. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden of door het daarvoor bestemde formulier te gebruiken.
Uitvoering van een overeenkomst: De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren waarbij u partij bent.
Nakoming van een wettelijke verplichting: Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
Gerechtvaardigd belang: Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang dat zwaarder weegt dan een mogelijke aantasting van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming.

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken:

Om u in staat te stellen toegang te krijgen tot uw "gebruikersaccount", indien aanwezig.

Rechtsgrondslag: uitvoering van een contract.

Om bestellingen te verwerken en producten te leveren.

Wettelijke basis: uitvoering van een contract.

Service na verkoop verlenen.

Wettelijke basis: uitvoering van een contract, legitiem belang.

Om facturatie en accountbeheer mogelijk te maken.

Wettelijke basis: uitvoering van een contract, wettelijke verplichting.

Om de Gebruiker een algemene dienst aan te bieden.

Copyright van Adobe-foto's gebruikt op deze site